TIL FORSIDEN

LUKKE OG ÅBNE TAGET
Tryk én gang på (pil ned) for at lukke taget. Tagdugen strammer sig ud mod tagrende i fronten.
Tryk én gang på (pil op) for at åbne. Tagdugen folder sig sammen under beskyttelsestaget.

Pas på der ikke er noget som kan komme i klemme. Skade kan forvoldes på mennesker eller materiel.

MELLEMSTOP
Tryk én gang på (My) og taget stopper på den ønskede position. Betjenes herefter ved brug af piltasterne.

ÅBNE OG LUKKE MOBILE VÆGGE
Tryk én gang på (pil ned) for at lukke væggen
Tryk én gang på (pil op) for at åbne væggen og dugen ruller ind i kassetten

Pas på der ikke er noget som kan komme i klemme. Skade kan forvoldes på mennesker eller materiel.

MELLEMSTOP
Tryk én gang på (My) og væggen stopper på den ønskede position. Betjenes herefter ved brug af piltasterne.

LED lys (ekstra tilbehør)
Lyset betjenes med samme Somfy remote control som anvendes til at betjening af motorer. Vælg kanalen hvorpå lyset er programmeret. Tryk på (My) for tænd/sluk. Hold (pil op/ned) tasten nede for at regulere lysstyrken.

VIND
Vind kan forvolde skade på taget samt mobile vægge. Anvend ikke taget på dage med for kraftig vind.

REGN
Taget er bygget til anvendelse i regnvejr. Regnvandet samles i tagrende og afledes via stolperne. Disse skal derfor renses efter behov. Der kan være chance for ”små dryp” hvor to tag-sektioner samles eller i gavlene. H

SNE
Taget kan tåle moderat sne belastning på maksimalt 10 cm nyfalden sne (ikke tung tø-sne) Det er vigtigt at taget er maksimalt lukket og dugen er korrekt udspændt. Fjernelse af sne gøre forsigtigt med kost eller ved at opvarme pergolaen så sneen smelter.

FROST- OG TØVEJR
Is kan blokere for de mekaniske dele. Vær forsigtig ved lukning/åbning af taget og vægge.

Når tagdugen er sammenfoldet under bekyttelsestaget i længere perioder kan isflager forsage skade.

Kondens kan forekomme på indersiden af tagdugen, hvilket fjernes ved udluftning.

VEDLIGEHOLDELSE
Tagdugen skal altid være maksimalt udspændt når taget anvendes i regn- eller snevejr. Endestoppet i motoren skal derfor med passende mellemrum justeres.
PVC dugen som anvendes i tag og vægge rengøres med mild sæbevand samt blød kost.
Bevægelige dele samt gummiprofiler skal med passende mellemrum behandles med tør smøre middel. Bæltet i tagspær skal altid være centreret. Justering foretages med stilleskruer i frontdækslet.

REMOTE CONTROL – BORTKOMMEN ELLER ”DØD”
Kontakt leverandøren ved bortkommen remote control. Ny remote skal programmeres. Det anbefales ALTID at opbevare en reserve remote såfremt der måtte blive brug for den.
Fungerer remoten ikke – udskift batteriet med et nyt 3 volt CR2430.

SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR SERVICE
Kontakt Hoffmann Professional på tlf. 56 13 04 00
Vagttelefon (med forbehold) udenfor normal åbningstid – tlf. 40 17 83 15

JN10