Åbning af parasol:

 • Afmonter beskyttelses overtræk og strap
 • Kontroller at teleskop systemet kan bevæge sig uhindret
 • Indsæt håndsving i gearboksen og tryk helt i bund, således låsen deaktiveres – VIGTIGT
 • Drej håndsvinget med uret indtil parasollen er helt åben og dugen er udspændt.
 • Kontroller altid at parasollen er fastgjort forsvarligt i monteringsrøret. Kontroller at pal og bolte er monteret.
 • Håndsvinget kan ødelægge teleskop systemet, såfremt håndsvinget ikke er trykket helt i bund og herved udløser system låsen.
 • Parasollen kan ødelægges ved brug af boremaskine til åbning. Brug altid håndsving til de sidste omgange der udspænder parasollen helt.
 • Såfemt parasollen ikke er helt udspændt er der forhøjet risiko for vejr skader forsaget af vind/vindstød.
 • Garantien omfatter ikke skader forsaget af vind, vindstød eller øvrige vejrskader

Lukning af parasol (se instruktions video nederst på denne side):

 • Varmelamper som måtte være monteret i parasollen skal afbrydes og afkøle i minimum 5 min. FØR lukning påbegyndes. Lamperne må IKKE tændes/slukkes med indbygget sikkerheds afbryder. Denne er kun som sikkerhed for at lamperne ikke kan aktiveres når parasollen er lukket. Ignoreres dette kan relæet i parasollen lide overlast, hvilket kan medføre at sikkerheds funktionen sættes ud af kraft..
 • Kontroller at teleskop systemet kan bevæge sig uhindret.
 • Indsæt håndsving i teleskop styringen og tryk helt i bund, således at låsen deaktiveres.
 • Drej håndsvinget mod uret indtil parasollen er helt lukket
 • Parasoldug der klemmes fast mellem stiverne under åbning/lukning af parasol forsager slidmærker og medføre skade på parasoldugen. Slidmærker/ brud som følge af fejlbetjening af parasol er ikke omfattet af garanti.
 • Efter ca. 99% lukning af parasollen – træk dug stykkerne fri fra stiverne og fold i samme retning. Herefter sikres parasol dugen med den medfølgende Hoffmann elastik strap.
 • Kontroller at elastik strappen er strammet tilstrækkeligt, således at stiverne ikke kan bevæge sig.
 • Vind og vindstød kan forsage stor skade parasol/ parasoldug/ stivere og teleskop system.
 • Husk altid at sikre parasollen mod vind og vejr med strappen.
 • Ved placering af parasoller på steder med risiko for stærk vind/ kraftige vindstød, anbefales at parasollen beskyttes med særligt beskyttelses overtræk ”night cover” med teleskop system og lynlås.
 • Vind og vejr der medfører skader på parasollen er ikke omfattet af garanti.

PARASOL LÅS (gælder for model Schattello og ALbatros)
Parasollen har indbygget gear-lås som forhindrer, at den kan åbne eller lukke af sig selv, som følge af vind. Den deaktiveres ved at presse håndsvinget HELT i bund. Låsen er deaktiveret når brugen føler at håndsvinget kan drejes rundt uden væsentlig modstand. Forsøger brugeren gentagne gange, at dreje håndsvinget uden af låsen er deaktiveret vil låse funktionen blive beskadiget. Det opdages ved at låsen stopper med at fungere og kan efterfølgende af teknikeren konstateres når gearet skilles ad.
Udbedring af problemet sker ved at skifte gearboksen og er ikke omfattet af produktgarantien da det skyldes fejlbetjening.

BRUG AF SKRUEMASKINE (anbefales at bruge manuelt håndsving)
Ved brug af skruemaskine til åbne og lukke parasollerne skal følgende vigtige hensyn tages:

1)   Momentet skal indstilles så kraften i skrumaskinen ikke overbelaster parasollen. Indstilling foretages ved at åbne og lukke parasollen nogle gange forsigtigt           samtidig med at skruemaskinens moment knap indstilles til at koble fra straks efter parasollen når sine endestop.

2)  Hastigheden må maksimalt være 50% af maskinens mulige hastighed

3)  Ved start og slut af åbning eller lukning skal hastigheden tilpasses forsigtigt så kraftige stød og pludselige stop undgås.

Ved brug af skruemaskine skal anvisningen for ”PARASOL LÅS” også følges.

OVERBELASTNING
Parasollens indvendige mekaniske kan blive beskadiget, hvis der bruges for stor eller stødvis kraft. Tilpas kraften med håndsving eller skruemaskine de sidste 10% ved åbning og lukning. Undgå et pludseligt stop når parasollen når sit ende stop ved lukning eller åbning.
Udskiftning af parasollens indvendige dele i masten er kompliceret og tidskrævende. Reparationer forsaget af overbelastning dækkes ikke af produktgarantien.

Læs her om vores serviceaftale for parasoller Hoffmann Serviceaftale