• Besøg vores showroom man-fre kl. 09:00 - 15:00 ved booking af tid på info@hoffmann.as

Salgs- og leveringsbetingelser NETHANDEL (privat)

For at foretage et køb på skal du igennem følgende trin:

  1. Finddenellerdevarerduønskeroglægdemiindkøbskurven,gåhereftertil kassen.
  2. Indtastdinepersonligeoplysninger
  3. Vælgforsendelses-ogbetalingsmåde
  4. Godkendvoreshandelsbetingelser
  5. Tjekatalleoplysningererkorrektepåopsamlingssidenoggodkendkøbet

På hoffmann-pro.dk kan der betales med: Dankort og Visa Dankort.

1 - Generelt

1.1.
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på Hoffmann Professionals webshop (www.hoffmann-pro.dk) (i det følgende betegnet ”Hjemmesiden”). Salgs- og leveringebetingelserne finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2.
Ved bestilling af varer via Hoffmann Professionals webshop (www.hoffmann-pro.dk) bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

2 - Om Hoffmann Professional A/S

2.1.
Alle aftaler om køb foretaget på Hjemmesiden indgås med:

Hoffmann Professional A/S Hellesens Park
Tigervej 14
DK-4600 Køge

CVR-nr: 18 57 17 81
Tel: +45 56 13 04 00 E-mail: info@hoffmann.as

3 - Indgåelse af aftale

3.1.
Bindende aftale mellem kunden og Hoffmann Professional A/S anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Hoffmann Professional A/S’ server.

3.2.
Efter modtagelsen af kundens ordre fremsender Hoffmann Professional A/S snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på Hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at udskrive og gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

4 - Hoffmann Professional A/S’ ydelse

4.1.
Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. Sælger forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

4.2.
Hoffmann Professional A/S forbedrer og udvikler løbende produktsortimentet. Der kan således forekomme afvigelser mellem den leverede vare og den i brugsanvisningen angivne beskrivelse af varen. Sådanne afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.

4.3.
Kunden må påregne, at varen kan fremstå med mindre kosmetiske afvigelser, herunder afvigelser ved den påførte beklædning, galvanisering og lakering. Der kan således forekomme overfladiske ridser, og at overfladen kan fremstå uensartet. Sådanne kosmetiske afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.

5 - Priser og betaling

5.1.
Alle opgivne priser er inkl. moms. Den pris, som på dagen for bestillingen er angivet på Hjemmesiden ud for den pågældende vare, er den gældende pris.

5.2.
Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse.

5.3.
Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

6 - Leveringstid og -sted

6.1.
Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af ordrebekræftelsen. Den typiske leveringstid udgør 4-6 uger for varer, som ikke er på lager.

6.2.
Ansvaret for det leverede vil overgå til kunden, når varerne er leveret.

7 - Fortrydelsesret

7.1.
Kunden har ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på webshoppen (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten er dog ikke gældende for køb af varer fremstillet efter kundens specifikationer.

7.2.
Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til Hoffmann Professional A/S inden 14 dage efter varens modtagelse. Kunden kan eventuelt vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som fremgår af følgende hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3.

7.3.
Når kunden har meddelt Hoffmann Professional A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden senest 14 dage senere aflevere eller afsende varen til Hoffmann Professional A/S, Tigervej 14, DK-4600 Køge. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Hoffmann Professional A/S. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage og pakket som ved levering.

7.4.
Når kunden har meddelt Hoffmann Professional A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Hoffmann Professional A/S uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra forbrugeren. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget af Hoffmann Professional A/S, eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Hoffmann Professional A/S. Såfremt varen ikke returneres i original emballage og pakket som ved levering, vil omkostninger påført Hoffmann Professional A/S som følge heraf blive fratrukket tilbagebetalingen fra Hoffmann Professional A/S.

8 - Reklamation – Mangler

8.1.
Hoffmann Professional A/S yder garanti på 2 år gældende for materiale- og bearbejdningsfejl samt garanti på 2 år for montage foretaget af Hoffmann Professional A/S. Garantien gælder dog ikke for forhold som følge af kundens egen montage, ligesom garantien heller ikke dækker skader opstået på grund af almindelig slid og ælde, vejrlig og lignende.

8.2.
Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer (dog ikke glas). Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.

8.3.
Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Hoffmann Professional A/S inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

8.4.
I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Hoffmann Professional A/S, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til den i pkt. 2.1 nævnte adresse.

8.5.
Ved kundens rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 8.2 og 8.3 har Hoffmann Professional A/S ret til efter eget valg at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen, og kunden har ikke ret til nogen yderligere erstatning eller kompensation. Hvis det hverken er muligt at udbedre manglerne eller levere en ny mangelfri vare, har kunden ret til at få refunderet købesummen mod at returnere varen eller at modtage et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

8.6.
Hoffmann Professional A/S påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Hoffmann Professional A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

8.7.
Kunden gøres i øvrigt opmærksom på, at købelovens bestemmelser vedrørende mangler i forbrugerkøb finder anvendelse i forhold til de købte varer.

9 - Personoplysninger

9.1.
De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med kundes ordre, herunder oplysninger om kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, vil blive registreret hos Hoffmann Professional A/S.

9.2.
Den dataansvarlige er Hoffmann Professional A/S.

9.3.
Formålet med indsamlingen og behandlingen af personlysningerne er at kunne opfylde kundens bestilling samt at foretage korrekt behandle af eventuelle reklamationer.

9.4.
Hoffmann Professional A/S’ behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. De registrerede oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Kunden kan kontakte Hoffmann Professional A/S, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

9.5.
Hoffmann Professional A/S videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Hoffmann Professional A/S benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

9.6.
Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

Salgs- og leveringsbetingelser NETHANDEL, (erhverv)

For at foretage et køb på skal du igennem følgende trin:

  1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
  2. Indtast firmaoplysninger samt kontaktperson
  3. Vælg forsendelses- og betalingsmåde
  4. Godkend vores handelsbetingelser
  5. Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend købet

På hoffmann-pro.dk kan der betales med: Dankort og Visa Dankort.

1 - Generelt

1.1.
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på Hoffmann Professionals webshop (www.hoffmann-pro.dk) (i det følgende betegnet ”Hjemmesiden”). Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

2 - Om Hoffmann Professional A/S

2.1.
Alle aftaler om køb foretaget på Hjemmesiden indgås med:

Hoffmann Professional A/S Hellesens Park
Tigervej 14
DK-4600 Køge

CVR-nr: 18 57 17 81
Tel: +45 56 13 04 00 E-mail: info@hoffmann.as

3 - Indgåelse af aftale

3.1.
Bindende aftale mellem kunden og Hoffmann Professional A/S anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Hoffmann Professional A/S’ server.

3.2.
Efter modtagelsen af kundens ordre fremsender Hoffmann Professional A/S snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på Hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at udskrive og gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

4 - Hoffmann Professional A/S’ ydelse

4.1.
Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. Sælger forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

4.2.
Hoffmann Professional A/S forbedrer og udvikler løbende produktsortimentet. Der kan således forekomme afvigelser mellem den leverede vare og den i brugsanvisningen angivne beskrivelse af varen. Sådanne afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.

4.3.
Kunden må påregne, at varen kan fremstå med mindre kosmetiske afvigelser, herunder afvigelser ved den påførte beklædning, galvanisering og lakering. Der kan således forekomme overfladiske ridser, og at overfladen kan fremstå uensartet. Sådanne kosmetiske afvigelser udgør ikke mangler og er ikke reklamationsberettigede.

5 - Priser og betaling

5.1.
Alle opgivne priser er ekskl. moms. Den pris, som på dagen for bestillingen er angivet på Hjemmesiden ud for den pågældende vare, er den gældende pris.

5.2.
Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse.

5.3.
Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

6 - Leveringstid og -sted

6.1.
Forventet leveringstid og leveringssted vil fremgå af ordrebekræftelsen. Den typiske leveringstid udgør 4-6 uger for varer, som ikke er på lager.

6.2.
Ansvaret for det leverede vil overgå til kunden, når varerne er leveret.

7 - Fortrydelsesret

7.1.
Kunden har ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på webshoppen (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten er dog ikke gældende for køb af varer fremstillet efter kundens specifikationer.

7.2.
Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til Hoffmann Professional A/S inden 14 dage efter varens modtagelse. Kunden kan eventuelt vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som fremgår af følgende
hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3.

7.3.
Når kunden har meddelt Hoffmann Professional A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden senest 14 dage senere aflevere eller afsende varen til Hoffmann Professional A/S, Tigervej 14, DK-4600 Køge. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Hoffmann Professional A/S. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage og pakket som ved levering.

7.4.
Når kunden har meddelt Hoffmann Professional A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Hoffmann Professional A/S uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra forbrugeren. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget af Hoffmann Professional A/S, eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Hoffmann Professional A/S. Såfremt varen ikke returneres i original emballage og pakket som ved levering, vil omkostninger påført Hoffmann Professional A/S som følge heraf blive fratrukket tilbagebetalingen fra Hoffmann Professional A/S.

8 - Reklamation – Mangler

8.1.
Hoffmann Professional A/S yder garanti på 2 år gældende for materiale- og bearbejdningsfejl samt garanti på 2 år for montage foretaget af Hoffmann Professional A/S. Garantien gælder dog ikke for forhold som følge af kundens egen montage, ligesom garantien heller ikke dækker skader opstået på grund af almindelig slid og ælde, vejrlig og lignende.

8.2.
Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer (dog ikke glas). Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.

8.3.
Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Hoffmann Professional A/S inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

8.4.
I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Hoffmann Professional A/S, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til den i pkt. 2.1 nævnte adresse.

8.5.
Ved kundens rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 8.2 og 8.3 har Hoffmann Professional A/S ret til efter eget valg at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen, og kunden har ikke ret til nogen yderligere erstatning eller kompensation. Hvis det hverken er muligt at udbedre manglerne eller levere en ny mangelfri vare, har kunden ret til at få refunderet købesummen mod at returnere varen eller at modtage et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

8.6.
Hoffmann Professional A/S påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Hoffmann Professional A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

9 - Firmaoplysninger / kontaktperson

9.1.
De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med kundes ordre, herunder oplysninger om firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, vil blive registreret hos Hoffmann Professional A/S.

9.2.
Den dataansvarlige er Hoffmann Professional A/S.

9.3.
Formålet med indsamlingen og behandlingen af firmaoplysningerne er at kunne opfylde kundens bestilling samt at foretage korrekt behandle af eventuelle reklamationer.

9.4.
Hoffmann Professional A/S’ behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. De registrerede oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Kunden kan kontakte Hoffmann Professional A/S, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

9.5.
Hoffmann Professional A/S videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til

tredjemand. Hoffmann Professional A/S benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

 

TIL TOPPEN